Znaky dobrého finančního poradce

V dnešním příspěvku, který volně navazuje na předchozí článek o benefitech certifikátu EFA, bych vám rád nasdílel rozhovor serveru Penize.cz s Martou Gellovou, spoluzakladatelkou Evropské asociace finančního poradenství. V rozhovoru, který se obecně zabývá otázkou identifikace dobrého finančního poradce, se mimo další cenné informace dozvíte např. rozdíl mezi certifikáty EFA a EFP.

A jelikož jsem se přínosem certifikace EFA pro výkon své pracovní činnosti zabýval právě ve výše zmíněném předchozím článku, dovolím si citovat výňatek ze sdíleného rozhovoru:

Co úspěšně složená zkouška EFA signalizuje klientovi?

Klient, jehož poradce má certifikaci EFA či EFP, v jeho osobě získává profesionála, který má nadstandardní odborné znalosti a zkušenosti, kterému záleží na vztahu s klientem a je dobrovolně vázaný etickým kodexem. Poradce s certifikací investuje do svého vzdělávání a své odbornosti pořádnou porci času i financí. To znamená, že svoji práci bere velmi vážně a buduje dlouhodobé a pevné vztahy se svými klienty. Dovedete si představit, že vám v takovém vztahu poradce nabídne něco, co pro vás jako klienta není vhodné? Riskoval by svoji reputaci, a tedy i klienty a svůj příjem. Dobrý a dlouhodobý vztah mezi poradcem a jeho klientem je přece nejlepší ochranou spotřebitele.

Penize.cz (2019)
Znaky dobrého finančního poradce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *