Proč jsem EFA a co to našim klientům přináší

Proč jsem EFA?

Když jsem se dozvěděl o certifikátu EFA, tak jsem si říkal, že je fajn mít přímo titul, který souvisí s finančním poradenstvím, protože jako technik se sice v oblasti financí pohybuji již několik let a mám obecně ve financích přehled, ale nikdy není na škodu si své vzdělání ve financích potvrdit i profesním certifikátem, kterým bych se odlišil od zbytku trhu. Poté jsem si uvědomil, že dovednosti, které mám, nijak nejsou navenek vidět. Byl jsem jeden z mnoha finančních poradců v České republice a to, že umím něco navíc oproti ostatním, nikdo nevidí a nemůže poznat. To mě dovedlo k myšlence, že certifikát EFA chci získat proto, že je to reálné potvrzení mých schopností a dovedností. 

Nepočítal jsem s tím, že získání certifikátu EFA, bude procházka takzvaným růžovým sadem. V rámci přípravy ke zkouškám jsem velmi rychle dostudoval oblasti, které jsem do té doby znal spíše povrchně a začal si uvědomovat souvislosti mezi financemi a dalšími obory jako je právo nebo daňová problematika. 

Po zkouškách a zejména po několika rozhovorech s lidmi, co titul již mají, jsem si naplno uvědomil, že i když se můžu formálně zařadit mezi elitu finančních poradců v naší zemi, tak vlastně pořád ještě nic neumím a nemám téměř žádné zkušenosti. Po šesti letech v oboru jsem najednou měl pocit, že teprve opouštím mateřskou školu, jdu do první třídy a budu se učit číst a psát. Slovy klasika: Scio nihil scire. Dnes považuji certifikaci EFA za nutnou pro každého, kdo to s oborem finančního poradenství myslí skutečně vážně.

Přínos pro mě

Titul EFA mi přinesl pevný základ ve znalostech. Tím mi vzrostlo sebevědomí v jednání s klienty i obchodními partnery, protože už nebylo možné mě nachytat na švestkách a prošel jsem formálním prověřením mých znalostí. S touto sebedůvěrou velmi rychle přišly dva další pocity. 

Pocit odpovědnosti za kvalitu své práce a svého vzdělání. Asi bych nesnesl myšlenku, že se s titulem EFA za jménem spokojím jen s průměrem ať už ve znalostech, nebo odpovědnosti za vývoj oboru jako celku. 

Druhý pocit je pocit obrovské pokory před naším oborem. Díky kontaktu s finančními poradci s ještě vyšším vzděláním, nejvyšším zahraničním titulem CFA, jsem zjistil, jak moc naší prací ovlivňujeme budoucí kvalitu života našich klientů a jak zásadní práci děláme. 

Dnes považuji EFA certifikát za obrovský přínos pro svou práci díky pravidelnému následnému vzdělávání. Neustále si udržuji nadhled nad oborem a mám možnost se inspirovat u našich i zahraničních kolegů. To dále zvyšuje kvalitu mé práce. Po dvou letech s titulem EFA zažívám obrovský vnitřní klid, protože si uvědomuji, že mimo ostatních nositelů stejného titulu, udělám svoji práci pro klienta lépe, než kdokoliv jiný a pokud přesto nedokážu vymyslet vhodné řešení, tak je to spíše tím, že neexistuje, než že mě nenapadlo.

Přínos pro klienty

V klientské práci se titul EFA neprojeví na první pohled. EFA na vizitce nikomu nepřidá navíc jednu ruku nebo druhou hlavu. Přínos pro klienty spočívá spíše ve změně komunikace a vnitřního nastavení poradce. V jeho vyšší zdravé sebedůvěře a pokoře. Teprve později se objeví i rozdíl ve faktických výsledcích práce. V tom, že svoji práci chceme dělat skutečně celý život, že ji děláme proto, aby naši klienti prožili svůj život podle svých představ s co nejmenšími riziky. Myslím, že rozdíl mezi tím, jestli má poradce titul EFA nebo ne, se u klientů prakticky projeví až za několik let. Ale jakmile se projeví, tak už bude jen narůstat.

Co bude dál?

Tuto otázku bych rozdělil na dvě. Nejdříve co se bude dít s finančním oborem jako celkem a poté, co budu dělat já osobně. Na první otázku je poměrně snadné odpovědět, protože zcela jistě dojde ke konsolidaci trhu ať už z důvodu regulace, nebo zvýšených klientských požadavků. Tato konsolidace pak nutně povede k nárůstu kvality práce, zvýšení bariér vstupu do odvětví a nutné profesionalizaci a dělbě práce. Myslím, že zanedlouho nastane doba, kdy bude pro špičkového finančního poradce nutností výborná asistentka a výborné technické zázemí. Z pohledu vzdělání dokonce očekávám to, že jednoho dne bude titul EFA nutným předpokladem pro výkon práce finančního poradce. A kdo tento titul mít nebude, tak prostě nebude finančním poradcem, ale pouze dealerem finančních produktů. Tedy všichni lidé, kteří chtějí skutečně dělat finanční poradenství a plánování a nejen prodej produktů, budou chtít získat titul EFA.

Z osobního pohledu se chci vždy řadit mezi naprostou elitu finančních poradců v naší zemi. Takže moje vzdělávání rozhodně titulem EFA nekončí, spíše začíná. Během letošního roku bych rád dokončil studium pro záskání vyšší evropské certifikaci EFP (European Financial Planner) a v roce příštím počítám s tím, že úspěšně zvládnu i certifikační zkoušku a budu moci se zařadit mezi jedny z držitelů tohoto titulu.

Proč jsem EFA a co to našim klientům přináší

One thought on “Proč jsem EFA a co to našim klientům přináší

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *